Силденафил тестостерон

Vardenafil 5-20 mg за период от 12 седмици води до сигнификантно подобрение на показателите за пенетрация и поддържане на ерекция (83% срещу 58% в плацебо групата).

Ефикасността на vardenafil не е била повлияна от вида антихипертензивен медикамент и приложението му не е довело до сигнификантни промени в артериалното налягане и сърдечната честота.

PDE5 инхибиторите блокират разграждането на цикличния гуанозин монофосфат (GMP) в системните артерии и вени, като по този начин ги дилатират.

Като слаби вазодилататори, PDE5 инхибиторите са свързани с леко, обикновено клинично незначимо понижение на системното артериално налягане при (АН) здрави индивиди: Като цяло, ефектите на тази група медикаменти върху кръвното налягане са по-изразени в изправено положение, при пациенти с по-високо изходно кръвно налягане и не винаги са доза-зависими.

Резултатите показват, че за подобрение в ерекцията са съобщили 70% от пациентите в групата със sildenafil, в сравнение със 17.6% в контролната плацебо-група, а успешен полов контакт са имали 62.4% срещу 26.1% съответно.

Тиазидните диуретици се препоръчват като средство за лечение на АХ, но те могат да доведат до ЕД.

Най-честите нежелани странични действия на от терапията са били леко и умерено главоболие (3.1%) и зачервяване (1.6%).

Vardenafil също е ефективен за лечение на ЕД при болни с повишено кръвно налягане, получаващи антихипертензивна терапия. са изследвали ефикасността и безопасността на медикамента в многоцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване с 354 пациенти, получавали поне един антихипертензивен медикамент.

Дългосрочното повишение на артериалното налягане води до оксидативен стрес, увреждане на ендотелните клетки и впоследствие – невъзможност за нормална дилатация на артериите, артериолите и синусоидите на corpus cavernosum.

Възможно е в патогенезата на ЕД да играят и не-ендотелнозависими фактори като увреждане на гладките мускули при болни с АХ.

Интересно е да се установи дали мъжете с ЕД имат по-често АХ, в сравнение с тези без ЕД. съобщават, че при пациенти с ЕД, АХ е регистрирана при 41%, в сравнение с 19% в контролната група без ЕД. върху 272 325 болни с ЕД показва, че 42% от тях са с хипертония; 42% са имали хиперлипидемия; 20% - диабет и 11% - депресия.

Механизмите, по които АХ предизвиква ЕД, са свързани предимно с ендотелната дисфункция, предизвикана от хипертонията.

Доставка заказа
Отзывы о Силденафил тестостерон
5 оценок

Отзывы с оценкой

 100% — 5 отзывов
Дата отзыва: 11-Apr-2017 03:51
 Или просто хочется расслабиться, наблюдая за средиземноморским морским прибоем и пальмами на ветру?
Отзыв: Предпочитаете постоянно менять место отдыха, сравнивать мировые курорты, например, Турцию, с украинским Азовом и Причерноморьем, открывая для себя новые горизонты?
Дата отзыва: 16-Mar-2017 06:11
 Мне кажется с возрастом мужчины рано или поздно начинают озадачиваться таким вопросом как повышение потенции.
Отзыв: В таких случаях проводится промывание желудка, кишечника и симптоматическая терапия.
Дата отзыва: 03-Nov-2017 02:01
  Честно скажу, эстетики никакой в концертных костюмах нет. Почему вы не поете на концертах песни "Обмани,но останься" и "Анти-гейша"? Теперь вопрос к Мише:а вот вы с кем нибудь в данный момент встречаетесь или у вас нету на это времени? 1)Каково было ощущение когда объявили результаты голосования в 4 странах на проекте "Хочу в виа гру"? 2)Ещё последний вопросик :где будут у вас ближайшие концерты? Поздравляю вас с первым самоварчиком))Миша, Настюша, Эричка я вас очень люблю,целую. S Да и приезжайте в горячий Сочи)Являюсь Вашим поклонником в современном составе группы.
Отзыв: Если бы ты знал, как я счастлива теперь, Не лечи мне душу, Мастер, мне за вами не успеть.